Zoznam projektov

Výber z našich projektov:

Rodinné domy, bytové domy

 
Rodinný dom a garáž, Zuberec - projekt, v realizácii 2015
Rodinný dom, Liptovské Sliače – projekt, v realizácii  2015
Rodinný dom, Valaská Dubová - projekt, v realizácii 2015
Prestavba rod. domu na polyfunkčný dom, Ružomberok - projekt, v realizácii 2014
Rodinný dom, Ružomberok,  štúdia  2013
Rodinný dom, Zuberec – projekt, v realizácii 2013
Rodinný dom, Lúčky – projekt, v realizácii 2012
Prestavba a prístavba hosp. objektu na rodinný dom, Lipt. Revúce - projekt, realizácia 2012
Prestavba rodinného domu, Hrboltová – projekt, realizácia 2011
Prestavba MŠ na 10 b.j., Lipt. Revúce – projekt 2011
Prestavba rodinného domu na bytový dom – 5 b.j., Ružomberok - projekt, realizácia 2010
Rodinný dom, Ružomberok – projekt 2009
Rodinný dom, Lúčky – projekt, realizácia 2009
Rodinný dom, Biely Potok – projekt, realizácia 2008
Rodinný dom, Turčianske Kľačany – projekt, realizácia 2008
Rodinný dom, Biely Potok - projekt, realizácia 2007
Rodinný dom, Ružomberok, Za kláštorom - projekt, realizácia 2005
Prestavba rodinného  domu, Ružomberok, Plavisko - projekt, realizácia 2003
Prestavba rodinného domu, Zuberec – projekt , realizácia 2000
Polyfunkčný dom + 50 b.j, Ružomberok – projekt, realizácia 1998
42 b.j. Klačno, Ružomberok – projekt, realizácia 1995
   

Občianske budovy a polyfunkčné budovy

 
Prístavba kostola Komjatná – projekt, realizácia 2015
Prevádzkový objekt Lesy Turík, Turík - projekt 2015 
Výrobňa zákuskov, Ružomberok – projekt, realizácia 2013
Požiarna zbrojnica Štiavnička – štúdia, DUR 2013 
Lyžiarske stredisko Spálená, Zuberec - štúdia 2012
Ranč, Liptovská Osada – projekt 2011
Odpadový dvor,  Valaská Dubová - projekt 2010
Prestavba nákupného strediska na penzión, Habovka – projekt, realizácia 2007
Penzión Jantoľák, Zuberec - projekt , realizácia 2000
   

Urbanizmus a územné plánovanie

 
ÚPN - O Štiavnička + Zmeny a doplnky 2012 2007
IBV Lipt. Osada – štúdia, ÚPN Z, projekt inžinierskych sietí 2007
IBV  Kamenec, Štiavnička - štúdia, projekt inžinierskych sietí 2007
IBV  Sihoť, Štiavnička - štúdia, projekt inžinierskych sietí 2007
IBV  Úboč, Likavka – štúdia, DUR 2007

Ing. arch. Eugen Lakoštík - autorizovaný architekt

Vzdelanie
1982 absolvent Fakulty architektúry SVŠT, Bratislava
   
Odborná prax
1982 – 2000 

Stavoprojekt Žilina, ateliér Ružomberok
Enpro Ružomberok
práca najmä v oblasti KBV, územnoplánovacia dokumentácia, urbanizmus, občianske stavby, priemyselné stavby (štúdie, úvodné projekty, realizačné projekty)

1992 – 2000

individuálna prax
architektonické a inžinierske služby

2000 -

samostatná prax – autorizovaný architekt
štúdie, kompletná projektová a predprojektová dokumentácia, pre bytové stavby (rodinné domy, bytové domy, penzióny...), občianske stavby, inžinierske stavby, inžinierska činnosť vo výstavbe, územnoplánovacia dokumentácia

Kontaktujte nás

Navštívte nás