Projekty

ING. ARCH. EUGEN LAKOŠTÍK - autorizovaný architekt ponúka svojim klientom architektonické a inžinierske služby - štúdie, kompletnú projektovú a predprojektovú dokumentáciu pre bytové stavby (rodinné domy, bytové domy, penzióny...), občianske stavby, inžinierske stavby, ponúka tiež inžiniersku činnosť vo výstavbe a územnoplánovacia dokumentácia. Predstavu o našich prácach nájdete vo výbere z našich projektov.

Naše portfólio služieb zahŕňa návrhy projektov na:

V prípade, že Vás naša ponuka zaujala - kontaktujte nás!

Ing. arch. Eugen Lakoštík - autorizovaný architekt

Vzdelanie
1982 absolvent Fakulty architektúry SVŠT, Bratislava
   
Odborná prax
1982 – 2000 

Stavoprojekt Žilina, ateliér Ružomberok
Enpro Ružomberok
práca najmä v oblasti KBV, územnoplánovacia dokumentácia, urbanizmus, občianske stavby, priemyselné stavby (štúdie, úvodné projekty, realizačné projekty)

1992 – 2000

individuálna prax
architektonické a inžinierske služby

2000 -

samostatná prax – autorizovaný architekt
štúdie, kompletná projektová a predprojektová dokumentácia, pre bytové stavby (rodinné domy, bytové domy, penzióny...), občianske stavby, inžinierske stavby, inžinierska činnosť vo výstavbe, územnoplánovacia dokumentácia

Kontaktujte nás

Navštívte nás